Međunarodni dan starijih osoba

Sudjelovali smo na Gerontološkom tulumu na Zrinjevcu, također smo zajedno sa starijim osobama iz naše gradske četvrti obilježili međunarodni dan starijih osoba.