Usluge

Smještaj u domu

Sobe sa klimatizacijom, telefonom, internetom, televizijskim priključkom i kupaonicom po međunarodnom standardu.
Saznaj više

Njega u kući

Sastavni dio primarne zdravstvene zaštite i nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, toplica i drugih lječilišta.
Saznaj više

Fizikalna terapija u kući

Fizikalna terapija u kući bolesnika predstavlja  tretman nepokretnih ili djelomično pokretnih osoba koje nisu u mogućnosti koristiti ambulantno liječenje.
Saznaj više

Sanitetski prijevoz

Pružamo uslugu sanitetskog prijevoza teško pokretnim i nepokretnim osobama uz stručni medicinski nadzor te po potrebi i liječnički nadzor.
Saznaj više

Pomoć u kući i dostava toplih obroka

Usluga pomoći u kući namijenjena je odraslim i starijim osobama koje iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti skrbiti o sebi i domaćinstvu.
Saznaj više

Palijativna skrb

Ustanova Ćorluka prva je zdravstvena Ustanova ovog tipa koja je osigurala svu potrebnu zdravstvenu skrb bolesnicima suočenim sa neizlječivom bolešću.
Saznaj više

Radna terapija

Fizikalna terapija silver

Logopedski kabinet

U našem prostoru na adresi Bolnička cesta 96, 10000 ZAGREB otvorili smo logopedski kabinet koji vodi naša logopedica Lana Kologranić Belić.
Saznaj više

Trgovina medicinskim proizvodima

Specijalizirana trgovina medicinskim proizvodima i ortopedskim pomagalima Ligamedos na adresi Bolnička cesta 96, 10000 Zagreb
Saznaj više

Najam kreveta

Ustanova Ćorluka organizira iznajmljivanje elektromotornih medicinskih kreveta jednostavnih za upotrebu, za njegu bolesnika u kućnim uvjetima.
Saznaj više

Ostale usluge na zahtjev

Na temelju višegodišnjeg iskustva sa najrazličtijim zahtjevima naših korisnika u mogućnosti smo ponuditi Vam i dodatne usluge.
Saznaj više