Pomoć u kući

POMOĆ U KUĆI STARIJIM POKRETNIM OSOBAMA

Usluga pomoć u kući starijim pokretnim osobama  namijenjena osobama sa prebivalištem u Zagrebu koje iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti skrbiti o sebi i domaćinstvu. Usluge pomoći i njege omogućuju očuvanje kvalitete života u vlastitom domu.

Pomoć u kući pruža osoba koja se stručno naziva gerontodomaćica, a koja je prošla edukaciju iz područja posebnih potreba osoba starije životne dobi.pomoć u kući starijim pokretnim osobama

Usluga se dogovara na 4 sata dnevno ili više.
Pomoć u kući starijim pokretnim osobama uključuje sljedeće usluge:

  • Obavljanje kućanskih poslova (održavanje higijene stambenog prostora, pospremanje stana, pranje i peglanje rublja…)
  • Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava prehrambenih namirnica, pripremanje i serviranje obroka te pomoć pri hranjenju, pranje posuđa…)
  • Pomoć kod obavljanja osobne higijene (pomoć pri oblačenju i svlačenju, kupanju ili tuširanju te zadovoljavanju svih drugih higijenskih potreba)
  • Čuvanje ili druženje sa starijom osobom
  • Pomoć kod realizacije različitih osobnih potreba (nabava kućanskih potrepština, plaćanje režijskih troškova, pratnja do liječnika, podizanje recepata i lijekova…)
  • Podmirivanje drugih svakodnevnih potreba

pomoć u kući starijim pokretnim osobamaDugogodišnje iskustvo koje imamo u radu sa osobama starije životne dobi,
kroz razumijevanje svih aspekata njihova života, jamstvo je NAŠE kvalitete

Usluga se može dogovoriti radnim danom na broj telefona: 01/3473-740 .