Edukacija radnih terapeuta

Zdravstvena ustanova Ćorluka svake godine organizira edukaciju za radne terapeute. Plan trajnog usavršavanja je odobren od strane Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika.

Plan edukacije radnih terapeuta
DATUMNAZIV TEMEOPIS I CILJPREDAVAČ I VODITELJMJESTO ODRŽAVANJA
25.02.2020. (15:30h)Terapijski pristup kod endoproteze koljenaTerapeutska procjena, pristup i intervencija te prilagodba u aktivnostima dnevnog životaNevenka Crnić,
bacc.physioth.; Božica Vrhovec, bacc.physioth.
Sanatorij Ćorluka
Orešje 5b
10000 Zagreb
31.03.2020. (15:30h)Utjecaj boli lokomotornog sustava na svakodnevno fukcioniranje i kvalitetu životaAspekti utjecaja boli na funkcionalnost pacijenta, terapeutska prevencija i intervencija za svrsishodno funkcioniranje u svakodnevniciTerezija Robina, bacc.physioth.; Lana Rosić, bacc.therap.occup..Sanatorij Ćorluka
Orešje 5b
10000 Zagreb
26.05.2020.
(15:30h)
Neurološki tretman kod djeteta oboljelog od Moyamoya sindromaPrikaz slučaja kroz terapeutsku procjenu statusa te neurološki tretman s ciljem postizanja funkcionalne aktivnostiMarija Kufner, bacc.physioth.; Ivana Mihalić, bacc.physioth.Sanatorij Ćorluka
Orešje 5b
10000 Zagreb
30.06.2020.
(15:30h)
Robotska neurorehabilitacija kod posljedične hemiparezeSpecifičnosti terapijskog pristupa, važnost procjene i indikacije za uspješnu primjenu procesa robotske terapije u rehabilitaciji pacijenta nakon moždanog udaraVladimir Sarkotić, bacc.physioth.; Ivan Roca, bacc.physioth.Sanatorij Ćorluka
Orešje 5b
10000 Zagreb
27.10.2020.
(15:30h)
Palijativna skrb u stacionarnom smještajuTerapeutska uloga u intervenciji palijativnog pacijenta i prevenciji komplikacija; važnost edukacije i interdisciplinarne timske suradnjeEna Bečvardi, bacc. physioth.; Adrijana Sviben, bacc.therap.occup.Sanatorij Ćorluka
Orešje 5b
10000 Zagreb

PLAN TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA RT -HKZR za 2020 g.

Stručni sastanci s predavanjem su otvorenog tipa te pozivamo zainteresirane radne terapeute da nam se pridruže.

Zbog ograničenog broja mjesta molimo da nam se najavite na 01/4851-422.