Dom za starije osobe Sanatorij Ćorluka

Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka je ustanova socijalne skrbi koja u okviru socijalne usluge smještaja privremeno ili trajno zbrinjava pokretne,
teško pokretne i nepokretne osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe u podmirenju osnovnih životnih potreba.

dom_1

Dom za starije osobe se nalazi u zapadnom dijelu Grada, u prirodnom okruženju podno Parka prirode Medvednica, dobro prometno povezan javnim prijevozom s centrom Grada.
Visokog je europskog standarda te konkurira među najelitnijima iste svrhe.
Sam objekt je koncipiran i sagrađen na temeljima najnovijih gerontoloških i gerijatrijskih spoznaja koje uključuju kompletan fizički, psihološki i socijalni tretman.
Kapacitet smještaja našeg doma za starije osobe je stotinjak kreveta, a za korisnike skrbi stručno i educirano osoblje
(liječnici, medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti, njegovateljice te socijalna radnica).

Sanatorij Ćorluka od 2006.g. ima uveden ISO 9001 standard kvalitete, a usluga prehrane prilagođena je i certificirana po HACCP principima, što dokazuje našu usmjerenost na prepoznavanje i zadovoljavanje potreba i želja naših korisnika.