Dom Ćorluka za starije osobe Sanatorij

Dom Ćorluka

Dom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka je ustanova socijalne skrbi. Koja u okviru socijalne usluge smještaja privremeno ili trajno zbrinjava pokretne, teško pokretne i nepokretne osobe. Kojima je potrebna pomoć druge osobe u podmirenju osnovnih životnih potreba.

Dom Ćorluka

Gdje se nalazimo

Dom Ćorluka se nalazi u zapadnom dijelu Grada, u prirodnom okruženju podno Parka prirode Medvednica, dobro prometno povezan javnim prijevozom s centrom Grada. Visokog je europskog standarda te konkurira među najelitnijima iste svrhe.
Sam objekt je koncipiran i sagrađen na temeljima najnovijih gerontoloških i gerijatrijskih spoznaja koje uključuju kompletan fizički, psihološki i socijalni tretman.

Kapacitet smještaja

Kapacitet smještaja našeg doma za starije osobe je šezdeset šest kreveta, a za korisnike skrbi stručno i educirano osoblje
(liječnici, medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti, njegovateljice te socijalna radnica).

Sanatorij Ćorluka od 2006.g. ima uveden ISO 9001 standard kvalitete, a usluga prehrane prilagođena je i certificirana po HACCP principima, što dokazuje našu usmjerenost na prepoznavanje i zadovoljavanje potreba i želja naših korisnika.