Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Ustanova Ćorluka sastavila je Katalog informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Službenik za informiranje: Željka Mateljan, tel: 01/5551766, e-mail: corluka@corluka.hr

Katalog  informacija Ustanove Ćorluka

Zahtjev za pristup informacijama Ustanove Ćorluka

Zaštita osobnih podataka

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Zakon uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Službenik-za-zaštitu-osobnih-podataka-Ustanova

Oglas – 25.07.2023.

Oglas za ravnatelja Ustanove

Opći propisi

 • Zakon o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99,35/08)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08,71/10,139/10,22/11,84/11,12/12,70/12,82/13,159/13,22/14 i 154/14)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11)
 • Zakon o djelatnosti u zdravstvu (NN 87/09)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora,radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11 i 128/12)
 • Pravilnik o pripravničkome stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11,14/2013,145/2013, 126/2014)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (NN 18/94,20/94,21/95,47/95,39/96,62/96,58/99,130/99,11/03,121/2003,150/2008,2/2011,114/2013,145/2013)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013,118/06,41/08,130/2011 i 106/12)
 • Zakon o radu (NN 93/14)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14 i 154/14)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14,43/2015 i 72/2015)
 • Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08, 57/11)
 • Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti NN 120/08
 • Zakon o liječništvu NN 121/03, 117/08
 • Zakon o liječništvu NN 121/03, 117/08

Interni akti

 1. STATUT-13.02.2015.
 2. PRAVILNIK O RADU- UST.-13.02.2015.
 3. PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA 13.02.2015.
 4. Pravilnik o etičkom povjerenstvu
 5. Pravilnik o stručnom vijeću
 6. PRAVILNIK O KUĆNOM REDU USTANOVE-13.02.2015.
 7. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU-USTANOVA-13.02.2015.
 8. PRAVILNIK O ZAŠTITE OD POŽARA-13.02.2015.
 9. Priručnik kvalitete Ustanova
 10. ETIČKI KODEKS USTANOVA 13.02.2015.
 11. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 2513, 8515) za 2018._ust
 12. Odluka o podmirivanju troškova smještaja Ustanova 14.02.2017
 13. Priručnik o zaštiti podataka