Zamjene teme predavanja za medicinske sestre u rujnu i listopadu 2016.

Drage kolegice, medicinske sestre, 29.rujna 2016. će se održati predavanje na temu Postupci medicinske sestre u hitnim stanjima u zdravstvenoj njezi u kući a 25.listopada 2016. Kvaliteta u zdravstvenoj njezi u kući.
Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresirane da se jave na 01/4851-422 ili na mail info@sanatorij.com. Vidimo se na predavanju!