Dom za starije i nemoćne Sanatorij Ćorluka – Smještaj

dom za starije

Sobe u dom za starije i nemoćne su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sa klimatizacijom, telefonom, internetom, televizijskim priključkom i kupaonicom po međunarodnom standardu tako da je održavanje osobne higijene maksimalno olakšano s obzirom na pokretljivost korisnika.

Smještaj pokretnih, polu pokretnih i nepokretnih osoba uključuje:

  • 24 satnu zdravstvenu njegu
  • vizitu liječnika
  • individualnu fizikalnu terapiju po preporuci liječnika specijalista
  • grupnu fizikalnu terapiju
  • nastavak terapije kroničnih bolesti
  • organiziranje sanitetskih prijevoza
  • obroci pripremljeni u kuhinji sa implementiranim i certificiranim HACCP sustavom
  • usluge praonice rublja
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika (frizer, pediker, vjerske usluge …)
  • razne aktivnosti

24 satna medicinska skrb obuhvaća:

  • Opća njega bolesnika – pranje zuba, umivanje, kupanje, presvlačenje…
  • Specifična zdravstvena njega bolesnika – obrada stome, katetera, aspiracija…
  • Sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja
  • Sanacija rana – dekubitalnih rana, rana nakon operativnog zahvata, venskih ulkusa…
  • Kontrola vitalnih parametara – mjerenje tlaka, pulsa, temperature, saturacije, šećera u krvi
  • Primjena terapije – lokalno, na usta, subkutano, intramuskularno, davanjem infuzije, primjena klizme ili na drugi način po odredbi liječnika
  • Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage
  • Pružanje palijativne skrbi

 

U dom za starije i nemoćne visokokvalificirani osposobljeni fizioterapeuti brinu se o svakodnevnoj individualnoj i skupnoj terapiji. Osigurani su svi aparati za fizikalnu terapiju koji se primjenjuju uz odobrenje liječnika.

Socijalna radnica i radni terapeuti brinu se za slobodno vrijeme korisnika. organizacijom raznovrsnih aktivnosti (kreativne radionice, društvene igre, grupa za adaptaciju, grupa za dosjećanje…).

dom za starije

Visokokvalitetna prehrana nudi se u više menija sa medicinski prilagodljivim dijetama.