Edukacija fizioterapeuta

Fizioterapeuti, fizioterapeutski tehničari i maseri kupeljari moraju proći provjeru stručnosti radi dobivanja odobrenja za samostalan rad.

U svrhu trajnog usavršavanja potrebno je prisustvovati edukacijama odobrenim od strane Hrvatske komore fizioterapeuta.

Ustanova Ćorluka organizira ih po objavljenom godišnjem planu na stranicama Komore

Plan trajnog usavršavanja za fizioterapeute_2019

Stručni sastanak s predavanjem uključuje predavanje u trajanju od 45 minuta s dodatnih 15 minuta za raspravu.

Stručni sastanci s predavanjem su otvorenog tipa te pozivamo zainteresirane fizioterapeute da nam se pridruže. Zbog ograničenog broja mjesta molimo da nam se najavite na 01/4851-422.