Edukacija fizioterapeuta

Fizioterapeuti, fizioterapeutski tehničari i maseri kupeljari moraju proći provjeru stručnosti radi dobivanja odobrenja za samostalan rad.

U svrhu trajnog usavršavanja potrebno je prisustvovati edukacijama odobrenim od strane Hrvatske komore fizioterapeuta.

Ustanova Ćorluka organizira ih po objavljenom godišnjem planu na stranicama Komore. 

Plan trajnog usavršavanja za 2018 g.

Stručni sastanak s predavanjem uključuje predavanje u trajanju od 45 minuta s dodatnih 15 minuta za raspravu.

Stručni sastanci s predavanjem su otvorenog tipa te pozivamo zainteresirane fizioterapeute da nam se pridruže. Zbog ograničenog broja mjesta molimo da nam se najavite na 01/4851-422.