Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija održana je u Harkanju od 22.06.2018. do 24.06.2018. na temu Unapređenje kvalitete života djece i mladih. S radom na temu Hemihiperplazija – izazovi u interdisciplinarnom radu sudjelovali su i naši kolege.

Hemihiperplazija – 15.06.2018 (1)