Cjenik fizikalne terapije

FIZIOTERAPEUTSKA USLUGARADNI DAN
FIZIOTERAPEUTSKI PREGLED I IZRADA FTH KARTONA120 kn
DOLAZAK FIZIOTERAPEUTA, NARUČENA A NEOTKAZANA USLUGA50 kn
ELEKTROTERAPIJA: galvanizacija, tens, interferentne struje, dijadinamske struje, 15-30 min50kn (kao dio terapije), 60kn (samostalna terapija)
ULTRATVUČNA TERAPIJA do 15 min40kn (kao dio terapije) 50kn (samostalna terapija)
MAGNETOTERAPIJA, 15-30min40kn (kao dio terapije), 50kn (samostalna terapija)
HIDROTERAPIJA 15-30min40kn (kao dio terapije), 50kn (samostalna terapija)
KRIOTERAPIJA 5-10min20kn (kao dio terapije), 30kn (samostalna terapija)
LASER 5-15min40kn (kao dio terapije), 50kn (samostalna terapija)
ELEKTROSTIMULACIJA 15-30min60kn (kao dio terapije), 70kn (samostalna terapija)
KINESIO TAPING100kn / segment
BOBATH TERAPIJA 45-60min180kn
NEUROFIZIOTERAPIJA DJECE do 45 min180kn
KINEZITERAPIJA U ORTOPEDIJI, TRAUMATOLOGIJI, REUMATOLOGIJI 30-45min120kn
KINEZITERAPIJA KARDIOVASKULARNIH I RESPIRATORNIH BOLESTI 30-45min120kn
POSTURALNA REEDUKACIJA 30-45min120kn
PRIPREMA ZA PROTETIČKA POMAGALA 30min100kn
EDUKACIJA PACIJANTA I/ILI OBITELJI 30-45min100kn
MEDICINSKA MASAŽA 30min140kn
MEDICINSKA MASAŽA 60min240kn
LIMFNA DRENAŽA 30min180kn
LIMFNA DRENAŽA 60min270kn
MANUALNE TERAPIJSKE TEHNIKE (30-45 min) **170kn
MFR (miofascijalna relaksacija 45-60 min)250kn
KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA grupni trening170kn
KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA individualni trening100kn
PILATES grupni trening 170kn
PILATES individualni trening100kn
YOGA grupni trening 170kn
YOGA individualni trening100kn
DRY NEEDLING 30-45 min170kn
TRETMAN KOMBINACIJE MFR i DRY NEEDLING 60-75 min **350kn

NADSTANDARD* cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge

  • definirano vrijeme dolaska 25,00 kn/dolazak
  • dolazak određenog radnika 25,00 kn/dolazak

*napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom

** U cijenu uračunato 5 (pet) prvih prijevoza radnim danom korisnika usluge u oba smjera do 10km od lokacije Bolnička 96, Zagreb. Svaki sljedeći prijevoz naplaćuje se prema važećem cjeniku.