Edukacija medicinskih sestara

Medicinske sestre dužne su stalno obnavljati stečena znanja i usvajati nova.

Svakih 6 godina moraju proći provjeru stručnosti radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad.

Provjera stručnosti se ne provodi za medicinsku sestru koja je u razdoblju od 6 godina stekla 90 bodova, što za jednu godinu iznosi 15 bodova, a licenca se obnavlja nakon isteka 6 godina.

Naglašavamo da godina dana licence nije nužno kalendarska godina koja završava 31. prosinca. Godina dana licence započinje teći datumom koji je ispisan na licenci, a ovisi o vremenu upisa u Registar Hrvatske komore medicinskih sestara.

Ustanova Ćorluka organizira usavršavanje po objavljenom godišnjem planu na stranicama Komore.

Svi upisani na liste nazočnih ostvaruju pravo na upis bodova, a broj bodova ovisi o kategoriji usavršavanja (Pravilnik).

*obavještavamo da se u našoj Ustanovi 28.03.2020. neće održati stručno predavanje koje je bilo po rasporedu Plana trajnog usavršavanja za medicinske sestre s obzirom na trenutnu situaciju s koronavirusom

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre
DATUMNAZIV TEMEOPISPREDAVAČ (VODITELJ)MJESTO ODRŽAVANJA
31.01.2019. 15:15hSprječavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u stacionarnom smještajuInfekcije povezane sa zdravstvenom skrbi su one infekcije bolesnika koje se javljaju nezavisno o primarnom oboljenju, ili svaka infekcija zdrave osobe (zaposlenika), za koju se utvrdi da je do nje došlo kao posljedica dijagnostike, liječenja ili skrbi, a Klara Brainović, bacc.med.techn Studenka Bošnjak, medicinska sestra Sanatorij Ćorluka Orešje 5b 10090 Zagreb
28.03.2019.Primjena kinaesthetics modela u svrhu unapređenja kvalitete života zdravstvenihKinaesthetics metoda rada je bitna zbog očuvanja zdravlja zdravstvenih radnika te njihovog unapređenja kvalitete života. Bavi se razvojem svjesne percepcije vlastitog kretanja kako bi u konačnici mogli naučiti pacijenta da može maksimalno iskoristiti svojAdrijana Sviben, bacc.therap.occup. Gorana Žarković, mag.med.techn.Sanatorij Ćorluka Orešje 5b 10090 Zagreb
30.05.2019. 15:15hZdravstvena njega u kući pacijenata sa PICC kateteromPeriferno uveden centralni kateter (PICC) se najčešće uvodi preko cefalične, bazilijarne ili nadlaktne vene. Ovakvi kateteri se koriste kod pacijenata kod kojih se primjenjuje IV terapija u trajanju od nekoliko tjedana do 6 mjeseci. Najčešće indikacije suMarija Stuhli, prvostupnica sestrinstva Darija Ilić, medicinska sestraSanatorij Ćorluka
Orešje 5b
10090 Zagreb
26.09.2019. 15:15hPravilna i pravodobna reakcije medicinskeMedicinske sestre iz zdravstvene njege u kući provode kod pacijenata unaprijed planirane postupke zdravstvene njege na temelju naloga izdanog od strane specijaliste obiteljske medicine. Obzirom da medicinske sestre iz zdravstvene njege u kući zbrinjavajuSanja Rešetar, mag.med.techn. Antonija Hadžilazov,
medicinska sestra
Sanatorij Ćorluka
Orešje 5b
10090 Zagreb
28.11.2019.
15:15h
Komunikacija medicinske sestre – analiza slučaja ili neželjenog događaja vezanog uz komunikacijuSvrha zdravstvene njege nije samo tehničko-stručno pružanje usluga, već i uspostavljanje korektnog i brižnog odnosa koji se temelji na svijesti o sebi i drugoj osobi. Uspješna komunikacija je temelj razumijevanja, ozračja povjerenja i zadovoljstva pacijenGorana Žarković,
mag.med.techn.
Petra Martić,
medicinska sestra
Sanatorij Ćorluka
Orešje 5b
10090 Zagreb

Plan trajnog usavršavanja za medicinske sestre 2019 – PDF

Predavanja su otvorenog tipa te pozivamo zainteresirane medicinske sestre da nam se pridruže.

Zbog ograničenog broja mjesta molimo da nam se najavite na 01/4851-422.