Zahtjev za uslugu zdravstvene njege u kući na teret HZZO-a

  Pacijent

  Odaberite

  Da biste odabrali željeni postupak obavezno prethodno kliknite na kvadratić ovisno o tome da li tražite postupke NJEGA 1 - NJEGA 4 ili dodatne postupke NJEGA 5 - NJEGA 8.
  Njega u kući (Minimalna, Pojačana, Opsežna i Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti)Dodatni postupci (Primjena klizme, Toaleta i previjanje rane, postavljanje i promjena nazogastrične sonde)


  Stupanj zahtjevnosti zdravstvene njege u kući:

  NJEGA 1 - Minimalna zdravstvena njegaNJEGA 2 – Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebamaNJEGA 3 – Opsežna zdravstvena njegaNJEGA 4 – Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti


  Učestalost odabrane zdravstvene njege


  NJEGA 1 TjednoMjesečno


  NJEGA 2 (tjedno)


  NJEGA 3 (tjedno)


  NJEGA 4 (tjedno)

  Dodatni postupci zdravstvene njege u kući:

  NJEGA 5 – Primjena klizmeNJEGA 6 – Toaleta i previjanje rane 1. i 2. StupnjaNJEGA 7 – Toaleta i previjanje rane 3. i 4. StupnjaNJEGA 8 – Postavljanje i promjena nazogastrične sonde

  Koliko puta tjedno je potreban dodatni postupak?


  Datum pružanja usluge:

  Odobrenje se nalazi: (obavezno)

  u ordinacijikod pacijenta

  Popunjavanjem ovog obrasca prihvaćate našu Izjavu o zaštiti osobnih podataka