Cjenik zdravstvene njege

USLUGE cijena u EUR cijena do 15 sati radnim danom
zdravstvena njega (do 45 min.)18,30 €137,88 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom45,70 €344,33 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala38,10 €287,06 kn
vađenje krvi - s dostavom (do 3km)19,80 €149,18 kn
vađenje krvi - bez dostave10,60 €79,87 kn
davanje injekcije10,60 €79,87 kn
provođenje klizme (do 45 min.)22,80 €171,79 kn
promjena katetera45,70 €344,33 kn
vađenje katetera18,30 €137,88 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja16,70 €125,83 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja18,30 € €137,88 kn
mjerenje GUK-a9,280 € (+1,50 € trakica)73,84 kn (+11,30 kn trakica)
aspiracija 22,80 €171,79 kn
korištenje aspiratora mjesečnocijena na upit
promjena sonde - bez našeg materijala38,10 €287,06 kn
promjena sonde - s našim materijalom45,70 €344,33 kn
toaleta stome16,70 €125,83 kn
postupak s umrlim75,47 €568,64 kn
DTP1 vađenje krvi sa dostavom9,10 €68,56 kn
uzimanje urina za lab. pretrage s dostavom45,70 €344,33 kn
uzimanje urina za lab. pretrage bez dostave38,10 € 287,06 kn
uzimanje uzorka stolice za pretrage18,30 €137,88 kn
primjena lokalne i peroralne terapije15,20 €114,52 kn
hranjenje putem nazogastrične sonde15,20 €114,52 kn
vađenje nazogastrične sonde15,20 €114,52 kn
hranjenje bolesnika sa gastrostomom15,20 €114,52 kn
primjena terapije s kisikom15,20 €114,52 kn
palijativna skrbdo 2h 56,20 €do 2h 423,44 kn
mjerenje vitalnih znakova15,20 €114,52 kn
pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene18,30 €137,88 kn
liječnička pratnja u sanitetskom prijevozu / po satu (vikendom i praznikom 25% viša cijena)cijena na upit
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga9,10 €68,56 kn
USLUGAcijena u EUR od 15,00 sati radnim danom i vikendom do 14,00 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)26,70 €201,17 kn
davanje infuzije - sa našim materijalom61,00 €459,60 kn
davanje infuzije- bez našeg materijala53,40 €402,34 kn
davanje injekcije16,70 €125,83 kn
provođenje klizme32,00 €241,10 kn
promjena katetera 67,10 €505,56 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja22,80 €171,79 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja26,70 €201,17 kn
mjerenje GUK-a16,70 €125,83 kn
aspiracija 32,00 €241,10 kn
promjena sonde – bez našeg materijala53,40 €402,34 kn
promjena sonde – s našim materijalom61,00 €459,60 kn
toaleta stome22,80 €171,79 kn
postupak s umrlim96,22 €725,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga15,20 €114,52 kn
hranjenje putem nazogastrične sonde22,80 €171,79 kn
hranjenje bolesnika sa gastrostomom22,8 €171,79kn
USLUGACijena u EUR vikend od 14 sati
praznik do 14 sati
 praznik od 14 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)32,00 €241,10 kn38,10 €287,06 kn
davanje infuzije- sa našim materijalom71,70 €540,22 kn85,40 €643,45 kn
davanje infuzije- bez našeg materijala64,10 €482,96 kn77,80 €586,18 kn
davanje injekcije19,80 €149,18 kn24,40 €183,84 kn
provođenje klizme39,60 €298,37 kn45,70 €344,33 kn
promjena katetera 80,80€608,79 kn97,60 €735,37 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja29,00 €218,50 kn35,10 €264,46 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja32,00 €241,10 kn38,10 €287,06 kn
mjerenje GUK-a19,80 €149,18 kn24,40 €183,84 kn
aspiracija 38,10 €287,06 kn45,70 €344,33 kn
promjena sonde – bez našeg materijala64,10 €482,96 kn77,80 €586,18 kn
promjena sonde – s našim materijalom71,70 €540,22 kn85,40 €643,45 kn
toaleta stome29,00 €218,50 kn35,10 €264,46 kn
postupak s umrlim115,47 €870,00 kn132,72 €1.000,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga18,30 €137,88kn22,80 €171,79kn
hranjenje putem nazogastrične sonde29,00 €218,50kn35,10 €264,46kn
hranjenje bolesnika gastrostomom29,00 €218,50kn35,10 €264,46kn

* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )

** 20km radius od sjedišta Ustanove

Navedene cijene vrijede za usluge koje se pružaju u kući korisnika.

MEDICINSKI MATERIJAL  
urinska vrećica1,50 €11,30 kn
epruveta1,20 €9,04 kn
guk trakica1,50 €11,30 kn
kateter4,50 €33,91 kn
sonda4,50 €33,91 kn
pelena0,90 €6,78 kn
NADSTANDARD – definirano vrijeme dolaska, cijena pojedinačnog dolaska na zahtjev naručitelja usluge6,10 €45,96 kn
NADSTANDARD – dolazak određenog radnika, cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge6,10 €45,96 kn

*Napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom.