Cjenik zdravstvene njege

USLUGEcijena do 16 sati radnim danom
zdravstvena njega (do 45 min.)82,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom156,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala110,50 kn
vađenje krvi - s dostavom82,00 kn
vađenje krvi - bez dostave54,00 kn (+5,50 kn/epruveta)
dostava laboratorijskog nalaza na kućnu adresu (do 5km)30,00 kn
davanje injekcije54,00 kn
provođenje klizme (do 45 min.)100,00 kn
promjena katetera - sa našim materijalom150,00 kn
promjena katetera - bez našeg materijala125,00 kn
promjena katetera – sa našim materijalom (disloc)280,00 kn
promjena katetera – bez našeg materijala (disloc)250,00 kn
kateterizacija mokraćnog mjehura kod muškarca (provodi liječnik) - sa našim materijalom200,00 kn
kateterizacija mokraćnog mjehura kod muškarca (provodi liječnik) - bez našeg materijala150,00 kn
vađenje katetera79,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja79,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja92,00 kn
mjerenje GUK-a48,00 kn (+6,50 kn trakica)
aspiracija s našim aparatom120,00 kn
korištenje aspiratora mjesečno300,00 kn
promjena sonde - bez našeg materijala100,00 kn
promjena sonde - s našim materijalom120,00 kn
toaleta stome79,00 kn
postupak s umrlim420,00 kn
DTP1 vađenje krvi bez dostave0,00 kn
DTP1 vađenje krvi sa dostavom30,00 kn
DTP2 vađenje krvi sa dostavom0,00 kn
urin 24 satni s dostavom100,00 kn
prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja54,00 kn
uzimanje urina za lab. pretrage s dostavom82,00 kn
uzimanje urina za lab. pretrage bez dostave54,00 kn
uzimanje uzorka stolice za pretrage82,00 kn
primjena lokalne i peroralne terapije79,00 kn
hranjenje putem nazogastrične sonde79,00 kn
vađenje nazogastrične sonde79,00 kn
hranjenje bolesnika sa gastrostomom79,00 kn
primjena terapije s kisikom54,00 kn
palijativna skrb92,00 kn
mjerenje vitalnih znakova48,00 kn
pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene79,50 kn
liječnička pratnja u sanitetskom prijevozu / po satu (vikendom i praznikom 25% viša cijena)120,00 kn
dostava krvi u laboratorij30 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga50,00KN
USLUGAod 16,00 sati radnim danom i vikendom do 14,00 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)118,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) – sa našim materijalom224,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) – bez našeg materijala161,00 kn
davanje injekcije78,00 kn
provođenje klizme144,00 kn
promjena katetera – sa našim materijalom215,00 kn
promjena katetera – bez našeg materijala180,00 kn
promjena katetera – sa našim materijalom (disloc)350,00 kn
promjena katetera – bez našeg materijala (disloc)310,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja113,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja131,00 kn
mjerenje GUK-a70,00 kn (+6,50 kn trakica)
aspiracija s našim aparatom175,00 kn
promjena sonde – bez našeg materijala136,00 kn
promjena sonde – s našim materijalom160,00 kn
toaleta stome113,00 kn
postupak s umrlim520,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga80,00KN
USLUGAvikend od 14 sati
praznik do 14 sati
praznik od 14 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)152,00 kn182,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) – sa našim materijalom281,00 kn337,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) – bez našeg materijala209,00 kn251,00 kn
davanje injekcije101,00 kn121,00 kn
provođenje klizme186,00 kn223,00 kn
promjena katetera – sa našim materijalom280,00 kn340,00 kn
promjena katetera – bez našeg materijala240,00 kn290,00 kn
promjena katetera – sa našim materijalom (disloc)415,00 kn475,00 kn
promjena katetera – bez našeg materijala (disloc)380,00 kn430,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja148,00 kn178,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja170,00 kn204,00 kn
mjerenje GUK-a90,00 kn (+6,50 kn trakica)108,00 kn (+6,50 kn trakica)
aspiracija s našim aparatom228,00 kn274,00 kn
promjena sonde – bez našeg materijala166,00 kn199,00 kn
promjena sonde – s našim materijalom190,00 kn228,00 kn
toaleta stome148,00 kn178,00 kn
postupak s umrlim650,00 kn800,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga100,00KN120,00KN

* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )

MEDICINSKI MATERIJAL 
urinska vrećica5,50 kn
epruveta5,50 kn
guk trakica6,50 kn
kateter21,00 kn
sonda20,00 kn
pelena4,50 kn
NADSTANDARD – definirano vrijeme dolaska, cijena pojedinačnog dolaska na zahtjev naručitelja usluge25,00 kn
NADSTANDARD – dolazak određenog radnika, cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge25.00 kn

*Napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom.