Cjenik zdravstvene njege

USLUGEcijena do 16 sati radnim danom
zdravstvena njega (do 45 min.)100,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom200,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala150,00 kn
vađenje krvi - s dostavom100,00 kn
vađenje krvi - bez dostave60,00 kn
dostava laboratorijskog nalaza na kućnu adresu (do 5km)45,00 kn
davanje injekcije60,00 kn
provođenje klizme (do 45 min.)120,00 kn
promjena katetera250,00 kn
vađenje katetera100,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja90,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja100,00 kn
mjerenje GUK-a60,00 kn (+10,00 kn trakica)
aspiracija s našim aparatom120,00 kn
korištenje aspiratora mjesečnocijena na upit
promjena sonde - bez našeg materijala120,00 kn
promjena sonde - s našim materijalom150,00 kn
toaleta stome90,00 kn
postupak s umrlim500,00 kn
DTP1 vađenje krvi bez dostave0,00 kn
DTP1 vađenje krvi sa dostavom40,00 kn
DTP2 vađenje krvi sa dostavom0,00 kn
prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja54,00 kn
uzimanje urina za lab. pretrage s dostavomkateterom 250,00 kn
uzimanje urina za lab. pretrage bez dostave210,00 kn
uzimanje uzorka stolice za pretrage100,00 kn
primjena lokalne i peroralne terapije90,00 kn
hranjenje putem nazogastrične sonde90,00 kn
vađenje nazogastrične sonde90,00 kn
hranjenje bolesnika sa gastrostomom90,00 kn
primjena terapije s kisikom90,00 kn
palijativna skrbdo 2h 300,00kn
mjerenje vitalnih znakova90,00 kn
pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene100,00 kn
liječnička pratnja u sanitetskom prijevozu / po satu (vikendom i praznikom 25% viša cijena)cijena na upit
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga50,00KN
USLUGAod 16,00 sati radnim danom i vikendom do 14,00 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)145,00 kn
davanje infuzije - sa našim materijalom290,00 kn
davanje infuzije- bez našeg materijala215,00 kn
davanje injekcije90,00 kn
provođenje klizme175,00 kn
promjena katetera 360,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja130,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja145,00 kn
mjerenje GUK-a90,00 kn
aspiracija s našim aparatom175,00 kn
promjena sonde – bez našeg materijala175,00 kn
promjena sonde – s našim materijalom205,00 kn
toaleta stome130,00 kn
postupak s umrlim725,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga80,00KN
USLUGAvikend od 14 sati
praznik do 14 sati
praznik od 14 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)175,00 kn210,00 kn
davanje infuzije- sa našim materijalom350,00 kn420,00 kn
davanje infuzije- bez našeg materijala260,00 kn310,00 kn
davanje injekcije110,00 kn130,00 kn
provođenje klizme210,00 kn252,00 kn
promjena katetera 430,00 kn515,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja155,00 kn185,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja175,00 kn210,00 kn
mjerenje GUK-a110,00 kn130,00 kn
aspiracija s našim aparatom210,00 kn250,00 kn
promjena sonde – bez našeg materijala210,00 kn250,00 kn
promjena sonde – s našim materijalom245,00 kn295,00 kn
toaleta stome155,00 kn185,00 kn
postupak s umrlim870,00 kn1.000,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga100,00KN120,00KN

* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )

** 20km radius od sjedišta Ustanove

Navedene cijene vrijede za usluge koje se pružaju u kući korisnika.

MEDICINSKI MATERIJAL 
urinska vrećica8,00 kn
epruveta6,00 kn
guk trakica10,00 kn
kateter25,00 kn
sonda25,00 kn
pelena5,00 kn
NADSTANDARD – definirano vrijeme dolaska, cijena pojedinačnog dolaska na zahtjev naručitelja usluge30,00 kn
NADSTANDARD – dolazak određenog radnika, cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge30,00 kn

*Napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom.