Cjenik zdravstvene njege

USLUGE cijena u EUR cijena do 15 sati radnim danom
zdravstvena njega (do 45 min.)15,93 €120,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom39,82 €300,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala33,18 €250,00 kn
vađenje krvi - s dostavom (do 3km)17,25 €130,00 kn
vađenje krvi - bez dostave9,29 €70,00 kn
davanje injekcije9,29 €70,00 kn
provođenje klizme (do 45 min.)19,91 €150,00 kn
promjena katetera39,82 €300,00 kn
vađenje katetera15,93 €120,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja14,60 €110,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja15,93 €120,00 kn
mjerenje GUK-a9,29 € (+1,33 € trakica)70,00 kn (+10,00 kn trakica)
aspiracija 15,93 €120,00 kn
korištenje aspiratora mjesečnocijena na upit
promjena sonde - bez našeg materijala33,18 €250,00 kn
promjena sonde - s našim materijalom39,82 €300,00 kn
toaleta stome14,60 €110,00 kn
postupak s umrlim80,00 €602,76 kn
DTP1 vađenje krvi sa dostavom7,96 €60,00 kn
uzimanje urina za lab. pretrage s dostavom39,82 €kateterom 300,00 kn
uzimanje urina za lab. pretrage bez dostave33,18 €250,00 kn
uzimanje uzorka stolice za pretrage15,93 €120,00 kn
primjena lokalne i peroralne terapije13,27 €100,00 kn
hranjenje putem nazogastrične sonde13,27 €100,00 kn
vađenje nazogastrične sonde13,27 €100,00 kn
hranjenje bolesnika sa gastrostomom13,27 €100,00 kn
primjena terapije s kisikom13,27 €100,00 kn
palijativna skrbdo 2h 53,09 €do 2h 400,00kn
mjerenje vitalnih znakova13,27 €100,00 kn
pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene15,93 €120,00 kn
liječnička pratnja u sanitetskom prijevozu / po satu (vikendom i praznikom 25% viša cijena)cijena na upit
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga7,96 €60,00KN
USLUGAcijena u EUR od 15,00 sati radnim danom i vikendom do 14,00 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)23,23 €175,00 kn
davanje infuzije - sa našim materijalom53,09 €400,00 kn
davanje infuzije- bez našeg materijala46,45 €350,00 kn
davanje injekcije14,60 €110,00 kn
provođenje klizme27,87 €210,00 kn
promjena katetera 58,40 €440,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja19,91 €150,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja23,23 €175,00 kn
mjerenje GUK-a14,60 €110,00 kn
aspiracija 27,87 €210,00 kn
promjena sonde – bez našeg materijala46,45 €350,00 kn
promjena sonde – s našim materijalom53,09 €400,00 kn
toaleta stome19,91 €150,00 kn
postupak s umrlim96,22 €725,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga13,27 €100,00KN
hranjenje putem nazogastrične sonde19,91 €150,00kn
hranjenje bolesnika sa gastrostomom19,91 €150,00kn
USLUGACijena u EUR vikend od 14 sati
praznik do 14 sati
 praznik od 14 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)27,87 €210,00 kn33,18 €250,00 kn
davanje infuzije- sa našim materijalom62,38 €470,00 kn74,32 €560,00 kn
davanje infuzije- bez našeg materijala55,74 €420,00 kn67,69 €510,00 kn
davanje injekcije17,25 €130,00 kn160,00 kn
provođenje klizme34,51 €260,00 kn39,82 €300,00 kn
promjena katetera 70,34 €530,00 kn84,94 €640,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja25,22 €190,00 kn30,53 €230,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja27,87 €210,00 kn33,18 €250,00 kn
mjerenje GUK-a17,25 €130,00 kn21,24160,00 kn
aspiracija 33,18 €250,00 kn39,82 €300,00 kn
promjena sonde – bez našeg materijala55,74 €420,00 kn67,69 €510,00 kn
promjena sonde – s našim materijalom62,38 €470,00 kn74,32 €560,00 kn
toaleta stome25,22 €190,00 kn30,53 €230,00 kn
postupak s umrlim115,47 €870,00 kn132,72 €1.000,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga15,93 €120,00kn19,91 €150,00kn
hranjenje putem nazogastrične sonde25,22 €190,00kn30,53 €230,00kn
hranjenje bolesnika gastrostomom25,22 €190,00kn30,53 €230,00kn

* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )

** 20km radius od sjedišta Ustanove

Navedene cijene vrijede za usluge koje se pružaju u kući korisnika.

MEDICINSKI MATERIJAL  
urinska vrećica10,00 kn
epruveta8,00 kn
guk trakica10,00 kn
kateter30,00 kn
sonda30,00 kn
pelena6,00 kn
NADSTANDARD – definirano vrijeme dolaska, cijena pojedinačnog dolaska na zahtjev naručitelja usluge40,00 kn
NADSTANDARD – dolazak određenog radnika, cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge40,00 kn
NADSTANDARD- prijevoz COVID-19 pozitivnih korisnika100,00 kn

*Napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom.