Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka

Ustanova  Ćorluka

Pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije bolesnika u kući od 1990. godine te predstavlja prvu i najveću privatnu zdravstvenu ustanovu takvog profila.

Ustanova Ćorluka

Ustanova  je ugovorna zdravstvena ustanova sa HZZO-om za usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika.

Od 2004. godine na adresi Orešje 5, Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka počela je sa radom stacionara za privremeno stacionarno zbrinjavanje bolesnika kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija.

Smještaj u stacionaru kao i sanitetski prijevoz je na osnovi privatnog ugovaranja usluge.

2006 godine ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka je implementirala međunarodni standard kvalitete ISO 9001.

Osnivač Ustanove, na području pružanja zdravstvene njege i rehabilitacije, ima skoro trideset godina radnog iskustva.