Fizikalna terapija Silver Standard plus

Dom za starije osobe 26.03.2018. potpisao je Ugovor o sufinanciranju programa za inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za program “Fizikalna terapija Silver Standard plus ” u iznosu od 622.359,33 kn