Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Sanatorij Ćorluka sastavio je Katalog informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Službenik za informiranje: Maja Vukić, tel: 01/3473740, e-mail: info@ustanova.corluka.com

Katalog informacija Sanatorija Ćorluka

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Sanatorij Ćorluka

Zaštita osobnih podataka

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Zakon uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Opći propisi

Zakon o ustanovama

Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o pravu na pristup informacijama 

Interni akti

  1. DOM Statut_23.03.2015.
  2. DOM Pravilnik o radu_23.03.2015.
  3. DOM Pravilnik o zaštiti na radu_23.03.2015.
  4. DOM Pravilnik o zaštiti na radu_23.03.2015.
  5. POSLOVNIK O RADU STRUČNOG VIJEĆA-23.03.2015.
  6. DOM Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva_23.03.2015.
  7. DOM_Etički kodeks_23.03.2015.
  8. DOM Pravilnik o kućnom redu_23.03.2015.
  9. PRIRUČNIK KVALITETE SANATORIJA ĆORLUKA
  10. Odluka o podmirivanju troskova Dom 14.02.17
 1. Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019, DOM
 2. Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019, UST