Cjenik fizikalne terapije

FIZIOTERAPEUTSKA USLUGACijena u EUR
FIZIOTERAPEUTSKI PREGLED I IZRADA FTH KARTONA18,30 €
DOLAZAK FIZIOTERAPEUTA (usluga naručena, a nije pravovremeno otkazana)9,10 €
EDUKACIJA PACIJANTA I/ILI OBITELJI 30-45min15,20 €
ELEKTROTERAPIJA: galvanizacija, tens, interferentne struje, dijadinamske struje, 15-30 min9,10 € (kao dio terapije)
10,60 €
(samostalna terapija)
ULTRATVUČNA TERAPIJA do 15 min8,40 € (kao dio terapije)
10,60 €
(samostalna terapija)
MAGNETOTERAPIJA, 15-30min9,10 € (kao dio terapije)
10,60 €
(samostalna terapija)
HIDROTERAPIJA 15-30min9,10 € (kao dio terapije)
10,60 €
(samostalna terapija)
KRIOTERAPIJA 5-10min3,00 €
LASER 5-15min9,10 € (kao dio terapije)
10,60 €
(samostalna terapija)
ELEKTROSTIMULACIJA 15-30min10,60 € (kao dio terapije) 12,20€(samostalna terapija)
KINESIO TAPING 16,70 €
BOBATH TERAPIJA 60min35,10 €
NEUROFIZIOTERAPIJA DJECE 60min35,10 €
KINEZITERAPIJA u ortopediji, traumatologiji, reumatologiji, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti 45min27,40 €
KINEZITERAPIJA u ortopediji, traumatologiji, reumatologiji, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti 30 min22,80 €
KINEZITERAPIJA u ortopediji, traumatologiji, reumatologiji, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti 20 min18,30 €
POSTURALNA REEDUKACIJA 45min22,80 €
PRIPREMA ZA PROTETIČKA POMAGALA 30min15,20 €
MEDICINSKA MASAŽA 30min22,80 €
MEDICINSKA MASAŽA 60min38,10 €
LIMFNA DRENAŽA 30min27,40 €
LIMFNA DRENAŽA 60min42,70 €
MANUALNE TERAPIJSKE TEHNIKE (DNS, McKenzie koncept, Mulligan koncept) 45 min **33,50 €
KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA grupni trening 45min25,90 €
KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA individualni trening 45min15,20 €
DRY NEEDLING30,50 €
POST COVID REHABILITACIJA22,80 €
NADSTANDARD cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge
*napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom

** U cijenu uračunato 5 (pet) prvih prijevoza radnim danom korisnika usluge u oba smjera do 10km od lokacije Bolnička 96, Zagreb. Svaki sljedeći prijevoz naplaćuje se prema važećem cjeniku.
6,10 €