Cjenik fizikalne terapije

FIZIOTERAPEUTSKA USLUGARADNI DANCijena u EUR
FIZIOTERAPEUTSKI PREGLED I IZRADA FTH KARTONA120 kn15,93 €
DOLAZAK FIZIOTERAPEUTA (usluga naručena, a nije pravovremeno otkazana)60kn7,96 €
ELEKTROTERAPIJA: galvanizacija, tens, interferentne struje, dijadinamske struje, 15-30 min60kn (kao dio terapije), 70kn (samostalna terapija)7,96 € (kao dio terapije)
9,29 €
(samostalna terapija)
ULTRATVUČNA TERAPIJA do 15 min60kn (kao dio terapije) 70kn (samostalna terapija)7,96 € (kao dio terapije)
9,29 €
(samostalna terapija)
MAGNETOTERAPIJA, 15-30min60kn (kao dio terapije), 70kn (samostalna terapija)7,96 € (kao dio terapije)
9,29 €
(samostalna terapija)
HIDROTERAPIJA 15-30min60kn (kao dio terapije), 70kn (samostalna terapija)7,96 € (kao dio terapije)
9,29 €
(samostalna terapija)
KRIOTERAPIJA 5-10min30kn (samostalna terapija)3,98 €
LASER 5-15min60kn (kao dio terapije), 70kn (samostalna terapija)7,96 € (kao dio terapije)
9,29 €
(samostalna terapija)
ELEKTROSTIMULACIJA 15-30min70kn (kao dio terapije), 80kn (samostalna terapija)9,29 € (kao dio terapije) 10,62€(samostalna terapija)
KINESIO TAPING 110kn / segment 14,60 €
BOBATH TERAPIJA 60min230kn30,53 €
NEUROFIZIOTERAPIJA DJECE 60min230kn30,53 €
KINEZITERAPIJA u ortopediji, traumatologiji, reumatologiji, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti 45min180kn23,89 €
KINEZITERAPIJA u ortopediji, traumatologiji, reumatologiji, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti 30 min150kn19,91 €
KINEZITERAPIJA u ortopediji, traumatologiji, reumatologiji, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti 20 min120kn15,93 €
POSTURALNA REEDUKACIJA 45min150kn19,91 €
PRIPREMA ZA PROTETIČKA POMAGALA 30min100kn13,27 €
EDUKACIJA PACIJANTA I/ILI OBITELJI 30-45min100kn13,27 €
MEDICINSKA MASAŽA 30min150kn19,91 €
MEDICINSKA MASAŽA 60min250kn33,18 €
LIMFNA DRENAŽA 30min180kn23,89 €
LIMFNA DRENAŽA 60min280kn37,16 €
MANUALNE TERAPIJSKE TEHNIKE (DNS, McKenzie koncept, Mulligan koncept) 45 min **220kn29,20 €
KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA grupni trening 45min170kn22,56 €
KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA individualni trening 45min100kn13,27 €
DRY NEEDLING200kn26,54 €
POST COVID REHABILITACIJA150kn19,91 €
NADSTANDARD cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge
*napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom

** U cijenu uračunato 5 (pet) prvih prijevoza radnim danom korisnika usluge u oba smjera do 10km od lokacije Bolnička 96, Zagreb. Svaki sljedeći prijevoz naplaćuje se prema važećem cjeniku.
-definirano vrijeme dolaska 40,00 kn/dolazak
-dolazak određenog radnika 40,00 kn/dolazak