Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega u kući sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite.

Namijenjena je nepokretnim, polupokretnim ili teško pokretnim osobama, osobama u fazi pogoršanja ili komplikacija kod kroničnih bolesti, kod prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje, nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane te osobama u terminalnoj fazi bolesti.

Zdravstvenu njegu u kući obavljaju medicinske sestre s položenim stručnim ispitom (licencom) po nalogu izabranog liječnika.

Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke opće i specijalne njege bolesnika, koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno.

Zdravstvena njega sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite i nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, toplica i drugih lječilišta.

Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke opće i specijalne njege bolesnika, koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno, a po preporuci izabranog liječnika.

zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega u kući obuhvaća:

 • zbrinjavanje kroničnih rana
 • pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene
 • prevencija komplikacija uzrokovanih dugotrajnim mirovanjem (dekubitus, kontraktura, tromboza, upala pluća..)
 • kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi
 • toaleta i održavanje stome
 • provođenje klizme za čišćenje
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage ( krv, urin, stolica, brisevi…)
 • primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • primjena lokalne i peroralne terapije
 • primjena terapije kisikom
 • postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
 • mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
 • kontrola razine šećera u krvi i urinu
 • palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)

Usluge zdravstvene njege su šifrirane i nalaze se na poleđini Vašeg odobrenja, te označavaju postupke koje će sestra provoditi ovisno o stanju i potrebi pacijenta.

zdravstvena njega u kući

Na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući imaju pravo svi bolesni, teško pokretni i nepokretni bolesnici bez obzira na životnu dob, a moguće je ostvariti:

1. Na teret HZZO-a

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu u kući na osnovi stanja i na način utvrđen Pravilnikom HZZO-a.

2. Privatno neposrednim plaćanjem

Glavna medicinska sestra Ustanove u suradnji sa bolesnikom i njegovom obitelji, procjenjuje potrebe bolesnika za zdravstvenom njegom, predlaže opseg i vrstu usluga te dogovara realizaciju usluga.

3. Privatni osiguranici osiguravajućih društava po dogovorenim uvjetima