Cjenik zdravstvene njege

USLUGEcijena do 15 sati radnim danom cijena u EUR
zdravstvena njega (do 45 min.)120,00 kn15,93 €
primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom300,00 kn39,82 €
primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala250,00 kn33,18 €
vađenje krvi - s dostavom (do 3km)130,00 kn17,25 €
vađenje krvi - bez dostave70,00 kn9,29 €
davanje injekcije70,00 kn9,29 €
provođenje klizme (do 45 min.)150,00 kn19,91 €
promjena katetera300,00 kn39,82 €
vađenje katetera120,00 kn15,93 €
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja110,00 kn14,60 €
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja120,00 kn15,93 €
mjerenje GUK-a70,00 kn (+10,00 kn trakica)9,29 € (+1,33 € trakica)
aspiracija 120,00 kn15,93 €
korištenje aspiratora mjesečnocijena na upit
promjena sonde - bez našeg materijala250,00 kn33,18 €
promjena sonde - s našim materijalom300,00 kn39,82 €
toaleta stome110,00 kn14,60 €
postupak s umrlim500,00 kn66,36 €
DTP1 vađenje krvi sa dostavom60,00 kn7,96 €
uzimanje urina za lab. pretrage s dostavomkateterom 300,00 kn39,82 €
uzimanje urina za lab. pretrage bez dostave250,00 kn33,18 €
uzimanje uzorka stolice za pretrage120,00 kn15,93 €
primjena lokalne i peroralne terapije100,00 kn13,27 €
hranjenje putem nazogastrične sonde100,00 kn13,27 €
vađenje nazogastrične sonde100,00 kn13,27 €
hranjenje bolesnika sa gastrostomom100,00 kn13,27 €
primjena terapije s kisikom100,00 kn13,27 €
palijativna skrbdo 2h 400,00kndo 2h 53,09 €
mjerenje vitalnih znakova100,00 kn13,27 €
pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene120,00 kn15,93 €
liječnička pratnja u sanitetskom prijevozu / po satu (vikendom i praznikom 25% viša cijena)cijena na upit
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga60,00KN7,96 €
USLUGAod 15,00 sati radnim danom i vikendom do 14,00 saticijena u EUR
zdravstvena njega (do 45 min.)175,00 kn23,23 €
davanje infuzije - sa našim materijalom400,00 kn53,09 €
davanje infuzije- bez našeg materijala350,00 kn46,45 €
davanje injekcije110,00 kn14,60 €
provođenje klizme210,00 kn27,87 €
promjena katetera 440,00 kn58,40 €
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja150,00 kn19,91 €
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja175,00 kn23,23 €
mjerenje GUK-a110,00 kn14,60 €
aspiracija 210,00 kn27,87 €
promjena sonde – bez našeg materijala350,00 kn46,45 €
promjena sonde – s našim materijalom400,00 kn53,09 €
toaleta stome150,00 kn19,91 €
postupak s umrlim725,00 kn96,22 €
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga100,00KN13,27 €
hranjenje putem nazogastrične sonde150,00kn19,91 €
hranjenje bolesnika sa gastrostomom150,00kn19,91 €
USLUGAvikend od 14 sati
praznik do 14 sati
Cijena u EUR praznik od 14 sati 
zdravstvena njega (do 45 min.)210,00 kn27,87 €250,00 kn33,18 €
davanje infuzije- sa našim materijalom470,00 kn62,38 €560,00 kn74,32 €
davanje infuzije- bez našeg materijala420,00 kn55,74 €510,00 kn67,69 €
davanje injekcije130,00 kn17,25 €160,00 kn
provođenje klizme260,00 kn34,51 €300,00 kn39,82 €
promjena katetera 530,00 kn70,34 €640,00 kn84,94 €
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja190,00 kn25,22 €230,00 kn30,53 €
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja210,00 kn27,87 €250,00 kn33,18 €
mjerenje GUK-a130,00 kn17,25 €160,00 kn21,24
aspiracija 250,00 kn33,18 €300,00 kn39,82 €
promjena sonde – bez našeg materijala420,00 kn55,74 €510,00 kn67,69 €
promjena sonde – s našim materijalom470,00 kn62,38 €560,00 kn74,32 €
toaleta stome190,00 kn25,22 €230,00 kn30,53 €
postupak s umrlim870,00 kn115,47 €1.000,00 kn132,72 €
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga120,00kn15,93 €150,00kn19,91 €
hranjenje putem nazogastrične sonde190,00kn25,22 €230,00kn30,53 €
hranjenje bolesnika gastrostomom190,00kn25,22 €230,00kn30,53 €

* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )

** 20km radius od sjedišta Ustanove

Navedene cijene vrijede za usluge koje se pružaju u kući korisnika.

MEDICINSKI MATERIJAL  
urinska vrećica10,00 kn
epruveta8,00 kn
guk trakica10,00 kn
kateter30,00 kn
sonda30,00 kn
pelena6,00 kn
NADSTANDARD – definirano vrijeme dolaska, cijena pojedinačnog dolaska na zahtjev naručitelja usluge40,00 kn
NADSTANDARD – dolazak određenog radnika, cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge40,00 kn
NADSTANDARD- prijevoz COVID-19 pozitivnih korisnika100,00 kn

*Napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom.