Cjenik zdravstvene njege

USLUGE cijena u EUR
zdravstvena njega (do 45 min.)18,30 €
primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom45,70 €
primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala38,10 €
vađenje krvi - s dostavom (do 3km)19,80 €
vađenje krvi - bez dostave10,60 €
davanje injekcije10,60 €
provođenje klizme (do 45 min.)22,80 €
promjena katetera45,70 €
vađenje katetera18,30 €
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja16,70 €
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja18,30 € €
mjerenje GUK-a9,280 € (+1,50 € trakica)
aspiracija 22,80 €
korištenje aspiratora mjesečno
promjena sonde - bez našeg materijala38,10 €
promjena sonde - s našim materijalom45,70 €
toaleta stome16,70 €
postupak s umrlim75,47 €
DTP1 vađenje krvi sa dostavom9,10 €
uzimanje urina za lab. pretrage s dostavom45,70 €
uzimanje urina za lab. pretrage bez dostave38,10 €
uzimanje uzorka stolice za pretrage18,30 €
primjena lokalne i peroralne terapije15,20 €
hranjenje putem nazogastrične sonde15,20 €
vađenje nazogastrične sonde15,20 €
hranjenje bolesnika sa gastrostomom15,20 €
primjena terapije s kisikom15,20 €
palijativna skrbdo 2h 56,20 €
mjerenje vitalnih znakova15,20 €
pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene18,30 €
liječnička pratnja u sanitetskom prijevozu / po satu (vikendom i praznikom 25% viša cijena)
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga9,10 €
USLUGAcijena u EUR
zdravstvena njega (do 45 min.)26,70 €
davanje infuzije - sa našim materijalom61,00 €
davanje infuzije- bez našeg materijala53,40 €
davanje injekcije16,70 €
provođenje klizme32,00 €
promjena katetera 67,10 €
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja22,80 €
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja26,70 €
mjerenje GUK-a16,70 €
aspiracija 32,00 €
promjena sonde – bez našeg materijala53,40 €
promjena sonde – s našim materijalom61,00 €
toaleta stome22,80 €
postupak s umrlim96,22 €
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga15,20 €
hranjenje putem nazogastrične sonde22,80 €
hranjenje bolesnika sa gastrostomom22,8 €
USLUGACijena u EUR  
zdravstvena njega (do 45 min.)32,00 €38,10 €
davanje infuzije- sa našim materijalom71,70 €85,40 €
davanje infuzije- bez našeg materijala64,10 €77,80 €
davanje injekcije19,80 €24,40 €
provođenje klizme39,60 €45,70 €
promjena katetera 80,80€97,60 €
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja29,00 €35,10 €
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja32,00 €38,10 €
mjerenje GUK-a19,80 €24,40 €
aspiracija 38,10 €45,70 €
promjena sonde – bez našeg materijala64,10 €77,80 €
promjena sonde – s našim materijalom71,70 €85,40 €
toaleta stome29,00 €35,10 €
postupak s umrlim115,47 €132,72 €
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga18,30 €22,80 €
hranjenje putem nazogastrične sonde29,00 €35,10 €
hranjenje bolesnika gastrostomom29,00 €35,10 €

* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )

** 20km radius od sjedišta Ustanove

Navedene cijene vrijede za usluge koje se pružaju u kući korisnika.

MEDICINSKI MATERIJAL 
urinska vrećica1,50 €
epruveta1,20 €
guk trakica1,50 €
kateter4,50 €
sonda4,50 €
pelena0,90 €
NADSTANDARD – definirano vrijeme dolaska, cijena pojedinačnog dolaska na zahtjev naručitelja usluge6,10 €
NADSTANDARD – dolazak određenog radnika, cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge6,10 €

*Napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom.