Cjenik zdravstvene njege

USLUGEcijena do 15 sati radnim danom
zdravstvena njega (do 45 min.)120,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom300,00 kn
primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala250,00 kn
vađenje krvi - s dostavom (do 3km)130,00 kn
vađenje krvi - bez dostave70,00 kn
davanje injekcije70,00 kn
provođenje klizme (do 45 min.)150,00 kn
promjena katetera300,00 kn
vađenje katetera120,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja110,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja120,00 kn
mjerenje GUK-a70,00 kn (+10,00 kn trakica)
aspiracija 120,00 kn
korištenje aspiratora mjesečnocijena na upit
promjena sonde - bez našeg materijala250,00 kn
promjena sonde - s našim materijalom300,00 kn
toaleta stome110,00 kn
postupak s umrlim500,00 kn
DTP1 vađenje krvi sa dostavom50,00 kn
uzimanje urina za lab. pretrage s dostavomkateterom 300,00 kn
uzimanje urina za lab. pretrage bez dostave250,00 kn
uzimanje uzorka stolice za pretrage120,00 kn
primjena lokalne i peroralne terapije100,00 kn
hranjenje putem nazogastrične sonde100,00 kn
vađenje nazogastrične sonde100,00 kn
hranjenje bolesnika sa gastrostomom100,00 kn
primjena terapije s kisikom100,00 kn
palijativna skrbdo 2h 400,00kn
mjerenje vitalnih znakova100,00 kn
pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene120,00 kn
liječnička pratnja u sanitetskom prijevozu / po satu (vikendom i praznikom 25% viša cijena)cijena na upit
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga60,00KN
USLUGAod 15,00 sati radnim danom i vikendom do 14,00 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)175,00 kn
davanje infuzije - sa našim materijalom400,00 kn
davanje infuzije- bez našeg materijala350,00 kn
davanje injekcije110,00 kn
provođenje klizme210,00 kn
promjena katetera 440,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja150,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja175,00 kn
mjerenje GUK-a110,00 kn
aspiracija 210,00 kn
promjena sonde – bez našeg materijala350,00 kn
promjena sonde – s našim materijalom400,00 kn
toaleta stome150,00 kn
postupak s umrlim725,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga100,00KN
hranjenje putem nazogastrične sonde150,00kn
hranjenje bolesnika sa gastrostomom150,00kn
USLUGAvikend od 14 sati
praznik do 14 sati
praznik od 14 sati
zdravstvena njega (do 45 min.)210,00 kn250,00 kn
davanje infuzije- sa našim materijalom470,00 kn560,00 kn
davanje infuzije- bez našeg materijala420,00 kn510,00 kn
davanje injekcije130,00 kn160,00 kn
provođenje klizme260,00 kn300,00 kn
promjena katetera 530,00 kn640,00 kn
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja190,00 kn230,00 kn
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja210,00 kn250,00 kn
mjerenje GUK-a130,00 kn160,00 kn
aspiracija 250,00 kn300,00 kn
promjena sonde – bez našeg materijala420,00 kn510,00 kn
promjena sonde – s našim materijalom470,00 kn560,00 kn
toaleta stome190,00 kn230,00 kn
postupak s umrlim870,00 kn1.000,00 kn
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga120,00kn150,00kn
hranjenje putem nazogastrične sonde190,00kn230,00kn
hranjenje bolesnika gastrostomom190,00kn230,00kn

* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )

** 20km radius od sjedišta Ustanove

Navedene cijene vrijede za usluge koje se pružaju u kući korisnika.

MEDICINSKI MATERIJAL 
urinska vrećica10,00 kn
epruveta8,00 kn
guk trakica10,00 kn
kateter30,00 kn
sonda30,00 kn
pelena6,00 kn
NADSTANDARD – definirano vrijeme dolaska, cijena pojedinačnog dolaska na zahtjev naručitelja usluge40,00 kn
NADSTANDARD – dolazak određenog radnika, cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge40,00 kn
NADSTANDARD- prijevoz COVID-19 pozitivnih korisnika100,00 kn

*Napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom.