Dom za starije i nemoćne Sanatorij Ćorluka – Smještaj

dom za starije

Sobe u dom za starije i nemoćne su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sa klimatizacijom, telefonom, internetom, televizijskim priključkom i kupaonicom po međunarodnom standardu tako da je održavanje osobne higijene maksimalno olakšano s obzirom na pokretljivost korisnika.

Smještaj pokretnih, polu pokretnih i nepokretnih osoba uključuje:

 • 24 satnu zdravstvenu njegu
 • vizitu liječnika
 • individualnu fizikalnu terapiju po preporuci liječnika specijalista
 • grupnu fizikalnu terapiju
 • nastavak terapije kroničnih bolesti
 • organiziranje sanitetskih prijevoza
 • obroci pripremljeni u kuhinji sa implementiranim i certificiranim HACCP sustavom
 • usluge praonice rublja
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika (frizer, pediker, vjerske usluge …)
 • razne aktivnosti

24 satna medicinska skrb obuhvaća:

 • Opća njega bolesnika – pranje zuba, umivanje, kupanje, presvlačenje…
 • Specifična zdravstvena njega bolesnika – obrada stome, katetera, aspiracija…
 • Sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja
 • Sanacija rana – dekubitalnih rana, rana nakon operativnog zahvata, venskih ulkusa…
 • Kontrola vitalnih parametara – mjerenje tlaka, pulsa, temperature, saturacije, šećera u krvi
 • Primjena terapije – lokalno, na usta, subkutano, intramuskularno, davanjem infuzije, primjena klizme ili na drugi način po odredbi liječnika
 • Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage
 • Pružanje palijativne skrbi

 

U dom za starije i nemoćne visokokvalificirani osposobljeni fizioterapeuti brinu se o svakodnevnoj individualnoj i skupnoj terapiji. Osigurani su svi aparati za fizikalnu terapiju koji se primjenjuju uz odobrenje liječnika.

Socijalna radnica i radni terapeuti brinu se za slobodno vrijeme korisnika. organizacijom raznovrsnih aktivnosti (kreativne radionice, društvene igre, grupa za adaptaciju, grupa za dosjećanje…).

dom za starije

Visokokvalitetna prehrana nudi se u više menija sa medicinski prilagodljivim dijetama.