Radna terapija

Radna terapija

Radna terapija je zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju:

 • samozbrinjavanje
 • produktivnost
 • slobodno vrijeme

Namjenjena je osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti ugrožene ili oštećene razvojem, ozljedom, bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno ili kombinacijom navedenog.

Radna terapija

Usmjerena je na to da ljudi, prema njihivim vlastitim mogućnostima, postanu u što većoj mjeri samostalni prilikom svakodnevnih aktivnosti koje trebaju i žele obavljati.

Bit je smanjiti ovisnost osobe o tuđoj pomoći razvijajući postojeće vještine te učeći i savladavajući nove sposobnosti s krajnjim ciljem poboljšanja kvalitete života.

Radni terapeut koristi aktivnosti/okupacije kao terapijski medij.

Radna terapija obuhvaća:

 • radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života
 • analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti
 • analizu stambenog, radnog i društveno-kulturološkog okruženja
 • prilagođavanje stambenog, radnog i društvenog okruženja
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i/ili modificiranje izvođenja aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnih aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti aktivnosti
 • savjetovanje i edukaciju
 • mjere ishoda radno-terapijske intervencije
 • vođenje radno-terapijske dokumentacije

Kontakt:

Cjenik radne terapije