Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija održana je u Harkanju od 22.06.2018. do 24.06.2018. na temu Unapređenje kvalitete života djece i mladih. S radom na temu Hemihiperplazija – izazovi u interdisciplinarnom radu sudjelovali …

Fizikalna terapija Silver Standard plus

Dom za starije osobe 26.03.2018. potpisao je Ugovor o sufinanciranju programa za inovativno zapošljavanje osoba s invaliditetom sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za program …