Cjenik fizikalne terapije

FIZIOTERAPEUTSKA USLUGARADNI DAN
PRVI PREGLED 30-45min100 kn
FIZIOTERAPEUTSKA PROCJENA PACIJENTA50 kn
ELEKTROTERAPIJA: galvanizacija, tens, interferentne struje, dijadinamske struje, 15-30 min40kn (kao dio terapije), 50kn ( samostalna terapija)
ULTRATVUČNA TERAPIJA do 15 min30kn ( kao dio terapije) 40kn ( samostalna terapija)
MAGNETOTERAPIJA, 15-30min30kn (kao dio terapije), 40kn (samostalna terapija)
HIDROTERAPIJA 15-30min30kn (kao dio terapije), 40kn (samostalna terapija)
KRIOTERAPIJA 5-10min10kn (kao dio terapije), 20kn (samostalna terapija)
LASER 5-15min30kn (kao dio terapije), 40kn (samostalna terapija)
ELEKTROSTIMULACIJA 15-30min50kn (kao dio terapije), 60kn (samostalna terapija)
KINESIO TAPING80kn / segment (teren)
NEUROFIZIOTERAPIJA ODRASLIH (BOBATH TERAPIJA) 45-60min150 kn
NEUROFIZIOTERAPIJA DJECE (VOJTA TERAPIJA) do 45 min150 kn
KINEZITERAPIJA U ORTOPEDIJI, TRAUMATOLOGIJI, REUMATOLOGIJI 30-45min100 kn
KINEZITERAPIJA KARDIOVASKULARNIH I RESPIRATORNIH BOLESTI 30-45min100 kn
POSTURALNA REEDUKACIJA 30-45min100 kn
PRIPREMA ZA PROTETIČKA POMAGALA 30min80 kn
EDUKACIJA PACIJANTA I/ILI OBITELJI 30-45min80 kn
MEDICINSKA MASAŽA 30min120 kn
MEDICINSKA MASAŽA 60min200 kn
LIMFNA DRENAŽA 30min150 kn
LIMFNA DRENAŽA 60min230 kn
MANUALNE TERAPIJSKE TEHNIKE McKenzie koncept Mulligan koncept Kalternborn/Evjenth pristupa 30-45min150 kn
KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA grupnii trening (2x tjedno)150 kn
KOREKTIVNO-MEDICINSKA GIMNASTIKA individualni trening80 kn
PILATES grupni trening (2x tjedno)150 kn
PILATES individualni trening80 kn
YOGA grupni trening (2x tjedno)150 kn
YOGA individualni trening80 kn

NADSTANDARD* cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge

  • definirano vrijeme dolaska 25,00 kn/dolazak
  • dolazak određenog radnika 25,00 kn/dolazak

*napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom